Pamiętaj, możesz zagłosować tylko raz! Dokładnie przemyśl kiedy chcesz to zrobić, jednak nie czekaj też do startu rajdu. Typowanie kończy się zaraz przed rozpoczęciem odcinka testowego! Dokładna godzina zakończenia pod każdym z pojedynków.

Pojedynek to rzecz jasna pozycja w klasyfikacji generalnej na mecie rajdu. Punkty przyznane zostaną za głosowanie na tę załogę, która ukończy na wyższej pozycji. Jeśli do mety rajdu nie dojadą obie załogi, decyduje dystans, który pokonały.

Regulamin

Regulamin konkursu TYPE-R Liga Rajdy24.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa warunki na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwą "TYPE-R Liga Rajdy24" (dalej: "Konkurs").
1.2 Konkurs prowadzony jest w rozumieniu artykułu art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
2.1 TYPE-R Liga Rajdy24.pl jest konkursem, w którym Uczestnicy, posługując się wiedzą: a) wybierają zwycięzcę pojedynku spośród dwóch załóg biorących udział w danym rajdzie samochodowym b) odpowiadają na pytania.
2.2 W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy internauta (dalej: "Uczestnik").
2.3 Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.
2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).
2.5 Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za błędną odpowiedź Uczestnik nie otrzymuje punktu.
2.6 Po każdym z rajdów zliczane będą punkty oraz aktualizowana będzie tabela wyników.
2.7 W ramach Konkursu zostaną wyłonieni zostaną laureaci nagród. Więcej informacji o nagrodach oraz nagradzanych rajdach (lub ligach) znajdziesz w zakładce Nagrody.
2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia konkursowe zawierać będą pseudonimy wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora lub osób trzecich.
2.9 W konkursie każda z osób może posługiwać się tylko jednym kontem i tylko raz oddawać głos. Każdy stwierdzony przypadek posiadania dwóch lub więcej kont skutkować będzie usunięciem Uczestnika z konkurus.

§ 3 Postanowienia końcowe
3.1 Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej konkursu.
3.2 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
3.3 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22.03.2016